ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Blog

Πόσα θα πληρώσει ένας ασφαλισμένος εάν προκαλέσει ατύχημα και έχει αποκρύψει ότι είναι Νέος Οδηγός;

Πόσα θα πληρώσει ένας ασφαλισμένος εάν προκαλέσει ατύχημα και έχει αποκρύψει ότι είναι Νέος Οδηγός;

SAFE OPTION

Image

Ένας «Νέος Οδηγός» πρέπει να δηλώνει την ιδιότητά του μέσα στο συμβόλαιο του οχήματός και να πληρώνει ένα πρόσθετο ασφάλιστρο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν αποκρύψει την ιδιότητά του και προξενήσει οδικό ατύχημα, τότε έχει ορισμένες σοβαρές επιπτώσεις.

Σε αυτή την περίπτωση συνήθως μόλις διαπιστωθεί το ατύχημα και η ιδιότητα του οδηγού, εκδίδεται πρόσθετη πράξη με την οποία χρεώνεται πρόσθετο ασφάλιστρο με ποσοστό π.χ. 40%, 60% επι των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης, και που αντιστοιχεί στο διάστημα από την ημερομηνία του ατυχήματος και μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου. Επιπλέον, συνήθως εκδίδεται ακόμα μια πρόσθετη πράξη ως ποινή για την απόκρυψη της αλήθειας, με χρέωση 60% επί των ετήσιων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις επαγγελματικών διπλωμάτων, το ποσοστό του πρόσθετου ασφαλίστρου διαφοροποιείται από τα παραπάνω.

Ακόμα συναντώνται συμβόλαια οχημάτων, που αναγράφουν ρητά ότι εάν ο Νέος Οδηγός προκαλέσει ατύχημα και έχει αποκρύψει την ιδιότητά του, τότε πρώτα αποζημιώνουν τον παθόντα για τις υλικές ζημιές και τις σωματικές βλάβες που υπέστη και κατόπιν στρέφονται εναντίον του Νέου Οδηγού και του Λήπτη της ασφάλισης, για να εισπράξουν την αποζημίωση που κατέβαλλαν συμπεριλαμβανομένης κεφαλαίου, τόκων και εξόδων και η οποία διαμορφώνεται σε ένα ποσοστό επί της αποζημίωσης όπως για παράδειγμα 70%, 50% κ.α. ανάλογα την περίπτωση του υπαίτιου οδηγού. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο Νέος Οδηγός προξενήσει ατύχημα χιλιάδων ή εκατομμυρίων ευρώ, τότε ο ίδιος και ο λήπτης της ασφάλισης, θα έχουν εκτός των άλλων επιπτώσεων και σοβαρές οικονομικές υποχρεώσεις προς την ασφαλιστική εταιρεία.

Σε γενικό πλαίσιο η κάθε εταιρεία ακολουθεί τη δική της πολιτική.

Στην καθημερινότητα οι ασφαλισμένοι πελάτες κάποιες φορές «παζαρεύουν» τα 15, 20, 30 ευρώ πρόσθετο ασφάλιστρο εξαμήνου, για τον Νέο Οδηγό και λησμονούν τις ευθύνες που θα αντιμετωπίσουν χωρίς την προσθήκη της ασφαλιστικής κάλυψης.

Πηγή Nextdeal

 
 
 
Image
Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να λύσουμε κάθε ασφαλιστική σας απορία και να προβούμε σε υποβολή προσφοράς για την ασφάλιση που σας ενδιαφέρει
Image
© 2021 safeoption.gr, All Right Reserved