Πόσα θα πληρώσει ένας ασφαλισμένος εάν προκαλέσει ατύχημα και έχει αποκρύψει ότι είναι Νέος Οδηγός;

Η στιγμή που οι γονείς ασφαλίζουν την υγεία του παιδιού τους και τη δική τους, είναι κάτι ιερό