ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Image
Για τον σύγχρονο επιχειρηματία που επιδιώκει win-win situation. Ο εργαζόμενος αισθάνεται ασφαλής στο επαγγελματικό του περιβάλλον, νοιώθει εργασιακή σιγουριά με αποτέλεσμα να γίνεται και αποδοτικότερος στην εργασία του. Ο επιχειρηματίας διαμορφώνει ευχάριστο εργασιακό κλίμα και κουλτούρα και επωφελείται των εκάστωτε φορολογικών απαλλαγών δεδομένου ότι η ασφάλιση δικαιολογείται στα έξοδα της επιχείρησης. Η ασφάλιση υγείας συμπληρώνει την ασφάλιση από τον Κύριο ασφαλιστικό φορέα με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να έχει ακόμη και πλήρη κάλυψη των δαπανών του υγείας και στους καλύτερους ιδιωτικούς φορείς υγείας (νοσοκομεία-διαγνωστικά κέντρα). Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Όπως και με την ομαδική ασφάλιση υγείας τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά για τους εργαζομένους λόγω των εφάπαξ αποζημιώσεων προς τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ο επιχειρηματίας διαμορφώνει ευχάριστο εργασιακό κλίμα και κουλτούρα και επωφελείται των εκάστωτε φορολογικών απαλλαγών δεδομένου ότι η ασφάλιση δικαιολογείται στα έξοδα της επιχείρησης. Win-win situation. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Και σε αυτή την περίπτωση το όφελος για τον εργαζόμενο είναι σημαντικό δεδομένου ότι (συνήθως), η μισή εισφορά καταβάλλεται από τον εργοδότη. Κατά συνέπεια, στη λήξη, ο εργαζόμενος εισπράττει ένα ανατοκισμένο κεφάλαιο ή ποσό σύνταξης για το οποίο θα έχει καταβάλλει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου τα μισά χρήματα. Επίσης όφελος για τον επιχειρηματία από τις εκάστωτε φορολογικές απαλλαγές. Win-win situation. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να λύσουμε κάθε ασφαλιστική σας απορία και να προβούμε σε υποβολή προσφοράς για την ασφάλιση που σας ενδιαφέρει
Image
© 2021 safeoption.gr, All Right Reserved