ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Image
Ασφάλιση για κάθε κατάστημα λιανικής ή χονδρικής πώλησης με πολλές και χρήσιμες ασφαλιστικές παροχές που καλύπτουν κάθε ανάγκη του επαγγελματία. Πέραν των βασικών καλύψεων όπως αυτής της φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, καλύπτεται η κλοπή των εμπορευμάτων, οι ζημιές στην οικοδομή από κακόβουλες πράξεις, θραύση κρυστάλλων, αλλοίωση εμπορευμάτων, βραχυκύκλώμα και πολλές ακόμη. Ρωτήστε μας για το κόστος και την πλήρη γκάμα ασφαλιστικών παροχών.
Image
Λογιστικά, δικηγορικά γραφεία, ιατρεία, ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια κλπ. έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, (υπολογιστές, έπιπλα γραφείου, εξοπλισμό κλπ) και φυσικά τις ζημιές στο κτίριο, από κάθε πιθανό απρόβλεπτο κίνδυνο. Ρωτήστε μας για το κόστος και την πλήρη γκάμα ασφαλιστικών παροχών.
Image
Η ανάγκη για εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης στην ενεργή δραστηριότητα έπειτα από μια ζημιά που σχετίζεται π.χ. από φωτιά, είναι πολύ μεγάλη, είτε αφορά μικρή είτε μεγάλη βιοτεχνία. Τα έτοιμα εμπορεύματα, οι πρώτες ύλες, ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα και φυσικά η εξασφάλιση του εισοδήματος του βιοτέχνη, αποτελούν αντικείμενο της ασφάλισης που μπορούμε να σας προσφέρουμε. Ρωτήστε μας για το κόστος και την πλήρη γκάμα ασφαλιστικών παροχών.
Image
Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος βιομήχανος είναι σημαντικοί και πολυσύνθετοι. Η διακοπή εργασιών, ύστερα από έναν μεγάλο ή μικρό σε έκταση ασφαλιζόμενο κίνδυνο, είναι ικανή να επιφέρει οικονομική ζημία χιλιάδων ή εκατομμυρίων ευρώ. Η γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών και επαναλειτουργία της επιχείρησης μέσω της σωστής ασφάλισης και αποζημίωσης, θα εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση σε πλήρη λειτουργία της ασφαλισμένης μονάδας και θα προστατεύσει την επιβίωση της επιχείρησης, τη φήμη και το τζίρο της, αλλά και τις θέσεις εργασίας των απασχολουμένων σε αυτή. Ρωτήστε μας για το κόστος και την πλήρη γκάμα ασφαλιστικών παροχών.
Image
Κάθε τεχνικό έργο είναι απαραίτητο να ασφαλιστεί από κινδύνους που οφείλονται σε αιφνίδια τυχαία γεγονότα φυσικής αιτίας-θεομηνίας, αλλά και από λανθασμένες μελέτες και γενικά ανθρωπογενούς χαρακτήρα λάθη ή παραλείψεις. Συμβόλαια αυτής της κατηγορίας είναι η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου έργων πολιτικού μηχανικού (C.A.R) και αποπερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού (C.E.C.R.). Ρωτήστε μας για το κόστος και την πλήρη γκάμα ασφαλιστικών παροχών.
Image
Ο μηχανοκίνητος στόλος μιας επιχείρησης, πέραν της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, δύναται να ασφαλιστεί από κάθε πιθανό κίνδυνο όπως φωτιά, κλοπή, θραύση κρυστάλλων, οδική βοήθεια, ζημιών ιδίου (μικτής). Μάλιστα, μέσω της ομαδικής ασφάλισης του στόλου των οχημάτων της επιχείρησης, εξασφαλίζονται επιπλέον πόροι από τις σημαντικές εκπτώσεις που χορηγούνται. Ρωτήστε μας για το κόστος και την πλήρη γκάμα ασφαλιστικών παροχών.
Image
Αφάλιση των εμπορευμάτων σας είτε είστε εισαγωγέας, είτε εξαγωγέας με τα κατάλληλα συμβόλαια έναντι κάθε πιθανού κινδύνου, ακόμη και πολέμου, εξεγέρσεων, πολιτικών ταραχών ή απεργιών, ελλείματος, επαφής με ξένες ουσίες ή άλλα εμπορεύματα, προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης και της εξάλειψης του επιχειρηματικού άγχους που σχετίζονται με την αβεβαιότητα διακίνησης των εμπορευμάτων παγκοσμίως. Με προασφαλιστήρια συμβόλαια που μπορούν να ασφαλίζουν όλες τις μεταφορές εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού έτους και οριστικοποίησή τους όταν το εμπόρευμα φτάσει στον προορισμό του. Ρωτήστε μας για το κόστος και την πλήρη γκάμα ασφαλιστικών παροχών.
Image
Η πλέον σύγχρονη μορφή και ανάγκη ασφάλισης για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους τομείς της αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών έργων. Απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις που σχετίζονται με μηχανικές βλάβες υδροστροβίλων, γεννητριών, μετασχηματιστών, ζημιές ακόμη και αν προέρχονται από κακοτεχνία, δολιοφθορά, απροσεξία, βραχυκύκλωμα, απόσπαση λόγω φυγόκεντρης δύναμης, προσφέρουν στον επιχειρηματία ασφάλεια και ηρεμία πως κάθε ασφαλισμένος κίνδυνος δεν θα σταθεί εμπόδιο στη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητάς του. Πόσω μάλλον, όταν έχει τη δυνατότητα να ασφαλίσει μέχρι και την απώλεια των κερδών του, λόγω επέλευσης καλυπτόμενης ζημίας. Ρωτήστε μας για το κόστος και την πλήρη γκάμα ασφαλιστικών παροχών.
Image
Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να λύσουμε κάθε ασφαλιστική σας απορία και να προβούμε σε υποβολή προσφοράς για την ασφάλιση που σας ενδιαφέρει
Image
© 2021 safeoption.gr, All Right Reserved