ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο δικτυακός τόπος www.safeoption.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα») λειτουργεί υπό την διαχείριση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή Κωνσταντίνου Χρονόπουλου, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αδριανουπόλεως 29 Αθήνα 10444.

Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των παρακάτω όρων, τους οποίους παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά.

 

Περιεχόμενο

Ο Κωνσταντίνος Χρονόπουλος παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και εντός αυτού του πλαισίου δημιουργήσαμε την Ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους χρήστες της Ιστοσελίδας σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλισης. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει μόνο ενημερωτικό και σε καμία περίπτωση δεσμευτικό σκοπό και χαρακτήρα και δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής ασφαλιστική ή άλλη συμβουλή ή υπηρεσία, ούτε έχει σκοπό προσφοράς για τις αναγραφόμενες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν συμβουλές ή υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις προσωποποιημένες ανάγκες ή επιθυμίες σας και η λήψη τους δεν εγκαθιδρύει με οποιοδήποτε τρόπο καμία μεταξύ μας επαγγελματική σχέση.


Πνευματικά Δικαιώματα

Η Ιστοσελίδα και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εμπορικά σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, λογισμικό, πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, φωτογραφικό υλικό, γραφικά, απεικονίσεις, κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας του Κωνσταντίνου Χρονόπουλου και προστατεύεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία τέτοιων δικαιωμάτων. Ενδέχεται η Ιστοσελίδα να περιέχει επιμέρους υλικό, το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (π.χ. ασφαλιστικών εταιρειών). Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, ή τροποποίηση, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας καθώς ή η χρήση του σε άλλες ιστοσελίδες χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση των πνευματικών ιδιοκτητών. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική χρήση. Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση αυτή δεν σημαίνει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας σε οποιονδήποτε. Η άδεια αυτή δεν εκτείνεται σε οποιοδήποτε τυχόν υλικό τρίτου στην Ιστοσελίδα.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (links)

Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή και διευκόλυνσή σας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, τη γνησιότητα του περιεχομένου καθώς και για το ίδιο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες, λειτουργία ή αποδοτικότητα όλων των εξωτερικών συνδέσμων και των ανεξάρτητων δικτυακών τόπων που τυχόν χρησιμοποιούνται ή/και περιέχονται στην Ιστοσελίδα, ούτε εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητά τους ή την ασφάλεια που παρέχουν σχετικά με ιούς ή άλλες κακόβουλες ενέργειες ή τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

 

 

 

Προσωπικά Δεδομένα

Είδος- τρόποι χρήσης- σκοποί :  Συλλέγουμε τις βασικές πληροφορίες από εσάς μόνο κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας ή κατά την αποστολή εκ μέρους σας ηλεκτρονικού μηνύματος μέσω της «φόρμας επικοινωνίας». Σε αυτές τις πληροφορίες συμπεριλαμβάνεται το όνομα σας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email). Μαζί με αυτά, κρατάμε επίσης και σημειώσεις ή λεπτομέρειες που εξηγούν τι ζητήσατε και πως ανταποκριθήκαμε όταν ήρθατε σε επικοινωνία μαζί μας.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, τα επικαιροποιεί με βάση τα στοιχεία που μας παρέχετε σχετικώς, τα προστατεύει από απώλεια, αλλοίωση, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, τα διαγράφει με ασφάλεια και γενικά εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για την παροχή, τη βελτίωση, την ενημέρωση και την ενίσχυση του περιεχομένου μας. Για παράδειγμα, το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών/στατιστικών της Google, μας βοηθάει να αναλύουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση του ιστοτόπου μας, ώστε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο μας με πιο προσεγμένα άρθρα και διαφημίσεις.

Επίσης, η Εταιρία μας μπορεί, κατόπιν ειδικής, ρητής συγκατάθεσής σας, να επεξεργάζεται να προσωπικά σας δεδομένα για προωθητικούς ή/και εμπορικούς ή/και ερευνητικούς σκοπούς, ώστε να έχετε πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Νομική βάση: Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η ρητή και σαφής συγκατάθεσή σας, την οποία μας χορηγείται με το μήνυμα που εσείς αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με το αίτημα αποστολής newsletter.
Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε την ανωτέρω συγκατάθεσή σας. Πάντως, η τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.
Διαβίβαση σε τρίτους:  Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών τρίτου μέρους, όπως είναι απαραίτητο προκειμένου αυτοί να εκτελούν υπηρεσίες εκ μέρους μας. Στα παραδείγματα κοινοποίησης δεδομένων περιλαμβάνονται τα cookies, η διεύθυνση IP σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) και το όνομα σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση και το όνομά σας χρησιμοποιούνται μόνο σε αξιόπιστες υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία newsletters. Κοινοποιούμε μόνο τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες, ενώ δεν επιτρέπεται στα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Κάθε τρίτο μέρος που χρησιμοποιούμε συμμορφώνεται επίσης με τη σειρά κανονισμών του GDRP.

Λήξη χρήσης: Η Εταιρία μας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter.  Για να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters), διαφημιστικά emails, καθώς επίσης και για να σταματήσετε την οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφείτε από τη λίστα μας» στο τέλος κάθε newsletter μας και όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα: Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:
α) Να γνωρίζετε κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να μας προσκομίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η ανάγκη της διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης.
γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία της Ιστοσελίδας μας, ιδίως εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
ε) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που τηρεί η Ιστοσελίδα μας.
στ) Να ζητήσετε να μεταφέρει η Ιστοσελίδα μας τα προσωπικά δεδομένα σας, που τηρεί, σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του γραφείου μας 2121052931 ή μέσω email στο info@safeoption.gr.
Η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται χωρίς κόστος.
Τέλος, εάν θεωρείτε ότι θίγονται τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα - τηλ: 210 6475600 - www.dpa.gr].

Πολιτική απορρήτου για τα cookies: H Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Το cookie είναι ένα αρχείο κειμένου (text file) το οποίο τοποθετείται στον σκληρό σας δίσκο από έναν διακομιστή και αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) σας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας και δεν εκτελούν προγράμματα. Τα cookies ανατίθενται αποκλειστικά σε εσάς και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον τομέα web server που εξέδωσε τα cookies σε εσάς. Τα cookies από τρίτους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων της Google, χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν διαφημίσεις στην ιστοσελίδα μας με βάση τις προηγούμενες ιστοσελίδες που έχει επισκεφτεί ο χρήστης. Η Google χρησιμοποιεί το DART cookie το οποίο επιτρέπει τους εταίρους της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες μας με βάση την επισκεψιμότητα τους στην ιστοσελίδα μας και σε άλλες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν το DART cookie και να αποκλείσουν τους εταίρους της Google απ’ το να το χρησιμοποιούν σε εσάς, περισσότερα εδώ: https://policies.google.com/privacy?gl=uk.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα

Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Για όλες τις διαφορές που σχετίζονται με τη χρήση, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.