ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΙΔΙΩΤΗ

Image
Ο ιδιώτης ή οικογενειάρχης ασφαλίζεται για τις τυχόν ευθύνες του προς τρίτους, από τη συνήθη καθημερινή δραστηριότητα της ζωής του. Καλύπτονται ενδεικτικά ευθύνες από την ιδιοκτησία κατοικιδίου ζώου, ποδηλάτου, διαρροής ύδατος προς τρίτες εγκαταστάσεις από την μόνιμη ή εξοχική του κατοικία, μετάδοσης πυρκαγιάς, ακόμη και της χρήσης πισίνας ή και των ζημιών προς τρίτους που προκληθούν από την ύπαρξη φωτοβολταϊκού στη στέγη της κατοικίας του. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους συνεπεία ζημιάς προερχόμενης από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας, για τις οποίες υπεύθυνος θεωρείται ο διαχειριστής. Ενδεικτικά καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη των εγκαταστάσεων των κοινοχρήστων χώρων πολυκατοικίας. Καλύπτονται ζημιές από την λειτουργία ανελκυστήρων, εκτός και αν ευθύνεται ο συντηρητής ανελκυστήρων. Ως τρίτοι θεωρούνται οι ένοικοι/ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων ή γραφείων, πλην φυσικά του ιδίου διαχειριστή καθώς δεν θεωρείται τρίτος. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να λύσουμε κάθε ασφαλιστική σας απορία και να προβούμε σε υποβολή προσφοράς για την ασφάλιση που σας ενδιαφέρει
Image
© 2021 safeoption.gr, All Right Reserved