ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη της ασφαλισμένης επιχείρησης για ζημιές που οφείλονται σε αιφνίδια ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος συνεπεία συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων. Ρωτήστε μας για τα ανώτατα όρια ευθύνης, ασφάλιστρα και προϋποθέσεις.
Image
Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να λύσουμε κάθε ασφαλιστική σας απορία και να προβούμε σε υποβολή προσφοράς για την ασφάλιση που σας ενδιαφέρει
Image
© 2021 safeoption.gr, All Right Reserved