ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εμπορικού γραφείου ή καταστήματος, από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καλύπτονται ζημιές από την λειτουργία ανελκυστήρων, εκτός και αν ευθύνεται ο συντηρητής ανελκυστήρων. Επίσης καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη των εγκαταστάσεων των ασφαλιζόμενων χώρων. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εμπορικού κέντρου, από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καλύπτονται ζημιές από την λειτουργία ανελκυστήρων, εκτός και αν ευθύνεται ο συντηρητής ανελκυστήρων. Επίσης καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη των εγκαταστάσεων των ασφαλιζόμενων χώρων. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου ζαχαροπλαστείου, εστιατορίου, κέντρου διασκέδασης από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καλύπτονται ζημιές από την λειτουργία ανελκυστήρων, εκτός και αν ευθύνεται ο συντηρητής ανελκυστήρων. Επίσης καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη των εγκαταστάσεων των ασφαλιζόμενων χώρων. Επιπλέον καλύπτονται περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη της ασφαλισμένης κατασκήνωσης ή camping από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη των εγκαταστάσεων των ασφαλιζόμενων χώρων. Επιπλέον καλύπτονται περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης εφόσον τα κυλικεία ή μπαρ ή εστιατόρια ανήκουν στην ασφαλισμένη επιχείρηση. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη της ασφαλισμένης επιχείρησης από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη των εγκαταστάσεων των ασφαλιζόμενων χώρων. Επιπλέον καλύπτονται περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης εφόσον τα κυλικεία και εστιατόρια ανήκουν στην ασφαλισμένη επιχείρηση. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου συνεργείου καθαρισμού σε διάφορους χώρους ή κτίρια. Απαραίτητη η υποβολή αναλυτικής λίστας των κτιρίων που έχει αναλάβει η επιχείρηση. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου ξενοδοχείου ή επιχείρησης ενοικιαζόμενων δωματίων από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Επίσης καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά ή έκρηξη των εγκαταστάσεων των ασφαλιζόμενων χώρων. Επιπλέον καλύπτονται περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης εφόσον τα μπαρ ή εστιατόρια ανήκουν στην ασφαλισμένη επιχείρηση. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη του πολιτικού μηχανικού ή εργολάβου οικοδομών ή τεχνικής εταιρίας ή οικοδομικής επιχείρησης που αναλαμβάνει ανέγερση οικοδομών. Καλύπτονται ατυχήματα από αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός κατά την εκτέλεση του ασφαλισμένου έργου. Ρωτήστε μας για για τα όρια αποζημιώσεων και κόστος ασφάλισης.
Image
Η ασφάλιση αφορά την αστική ευθύνη του ασφαλισμένου πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη λειτουργία της εν λόγω επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρεται πως καλύπτονται ζημιές προς τρίτους από φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα, διαρροή σωληνώσεων, από εργασίες φορτοεκφόρτωσης, μετακίνησης προϊόντων και εξαρτημάτων, από και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής υπαρχουσών εγκαταστάσεων, από λειτουργία ανελκυστήρων, γερανών clarks. Αποζημιώνονται περιπτώσεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων και μέχρι των συμφωνηθέντων ασφαλιστικών κεφαλαίων. Ρωτήστε μας για το κόστος και τις επιλογές που υπάρχουν.
Image
Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να λύσουμε κάθε ασφαλιστική σας απορία και να προβούμε σε υποβολή προσφοράς για την ασφάλιση που σας ενδιαφέρει
Image
© 2021 safeoption.gr, All Right Reserved