ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Image
Η ασφάλιση αφορά την επαγγελματική αστική ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία δικηγόρου που δεν συμμετέχει ή δεν εργάζεται σε δικηγορική εταιρία και έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστον 3 χρόνια και δεν έχει υποστεί κυρώσεις σχετιζόμενες με παραβάσεις επαγγελματικών καθηκόντων. Καλύπτονται περιπτώσεις απαιτήσεων τρίτων συνεπεία παραλείψεων ή λαθών κατά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης απώλειας εγγράφων μέχρι συκεκριμένου ορίου. Ρωτήστε μας για τα όρια ευθύνης, ασφάλιστρα και προϋποθέσεις.
Image
Η ασφάλιση αφορά την επαγγελματική αστική ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία λογιστή που δεν συμμετέχει ή δεν εργάζεται σε λογιστική εταιρία και έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστον 2 χρόνια και δεν έχει υποστεί κυρώσεις σχετιζόμενες με παραβάσεις επαγγελματικών καθηκόντων. Καλύπτονται περιπτώσεις απαιτήσεων τρίτων συνεπεία παραλείψεων ή λαθών κατά την άσκηση του λογιστικού επαγγέλματος. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης απώλειας εγγράφων μέχρι συκεκριμένου ορίου. Ρωτήστε μας για τα όρια ευθύνης, ασφάλιστρα και προϋποθέσεις.
Image

Our Practice Area

Η ασφάλιση αφορά την επαγγελματική αστική ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία συμβολαιογράφου που δεν συμμετέχει ή δεν εργάζεται σε εταιρία και έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ασκεί το επάγγελμα για τουλάχιστον 3 χρόνια και δεν έχει υποστεί κυρώσεις σχετιζόμενες με παραβάσεις επαγγελματικών καθηκόντων. Καλύπτονται περιπτώσεις απαιτήσεων τρίτων συνεπεία παραλείψεων ή λαθών κατά την άσκηση του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος. Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης απώλειας εγγράφων μέχρι συκεκριμένου ορίου. Ρωτήστε μας για τα όρια ευθύνης, ασφάλιστρα και προϋποθέσεις.
Image
Η ασφάλιση αφορά την επαγγελματική αστική ευθύνη ιατρού για περιστατικά σφαλμάτων, παραλείψεων και αμέλειας κατά τη νόμιμη άσκηση του ιατρικού του επαγγέλματος και πάντα εντός των ορίων της ειδικότητάς του. Καλύπτονται περιστατικά ευθύνης από την παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πέραν της ειδικότητάς του. Επίσης καλύπτεται η αστική ευθύνη για ατυχήματα στο ιδιωτικό ιατρείο του. Ρωτήστε μας για τα όρια ευθύνης, ασφάλιστρα και προϋποθέσεις.
Image
Η ασφάλιση αφορά την επαγγελματική αστική ευθύνη φαρμακοποιού για περιστατικά σφαλμάτων, παραλείψεων και αμέλειας κατά τη νόμιμη άσκηση του φαρμακευτικού του επαγγέλματος σε σχέση με την παρασκευή και πώληση φαρμάκων. Καλύπτεται και η ευθύνη του φαρμακοποιού για λάθη ή παραλείψεις και των δηλωθέντων νόμιμων βοηθών του. Επίσης καλύπτεται η αστική ευθύνη για ατυχήματα στο χώρο του φαρμακείου. Ρωτήστε μας για τα όρια ευθύνης, ασφάλιστρα και προϋποθέσεις.
Image
Η ασφάλιση αφορά την επαγγελματική αστική ευθύνη του συντηρητή ανελκυστήρων συνεπεία λειτουργίας ανελκυστήρα που προκάλεσε ατύχημα. Καλύπτονται ζημιές συνεπεία πυρκαγιάς ή έκρηξης που θα προκληθούν από τις εγκαταστάσεις του ανελκυστήρα. Απαιτείται αναλυτική κατάσταση των συντηρουμένων ανελκυστήρων. Ρωτήστε μας για το όρια αποζημιώσεων και ασφάλιστρα.
Image
Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να λύσουμε κάθε ασφαλιστική σας απορία και να προβούμε σε υποβολή προσφοράς για την ασφάλιση που σας ενδιαφέρει
Image
© 2021 safeoption.gr, All Right Reserved